Den 2 maj 2022 arrangerade Socialutskottet i samarbetet med Stiftelsen Alzheimer Life en hearing i riksdagen. Syftet med Hearingen var att sätta fokus på kognitiva sjukdomar genom att ge en aktuell bild av forskningsläget och hur vården för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom ser ut idag. På hearingen deltog drabbade, anhöriga och flera av Sveriges främsta forskare och läkare, bland annat SveDems registerhållare Maria Eriksdotter.

Hearingen spelades in och kan ses på SVT. Klicka här för att komma till hearingen på SVT.