Onsdag 25 maj disputerade  Minh Tuan Hoang med sin avhandling Health inequalities in care for persons with dementia. Tuan har använt SveDemdata i sin forskning. Avhandlingens övergripande mål var undersöka ojämlikheter i vården för personer med demens när det gäller tillgång till olika typer av vård i Sverige. Studier i avhandlingen har bland annat fokuserat på skillnader inom strokevård och rehabilitering för personer med eller utan demens och ojämlikheter vad gäller demensdiagnoser, läkemedelsförskrivning och långsiktig vård för personer med demens kulturell eller språklig bakgrund än svenska. Här finns avhandlingen i sin helhet (länk till avhandlingen.)