SveDem har beviljats extra medel via Socialdepartementet för att utveckla kvaliteteten i demensvården inom kommunal vård och omsorg. Vi kommer bland annat att arbeta med ett projekt där vi kommer att ge verksamheter ett djupare stöd i förbättringsarbete men också utvärdera och utveckla våra hjälpdokument.

Läs pressmeddelande från Socialdepartementet här