Nu när SveDem har flyttat över till en ny plattform är det inte endast utseende som ser annorlunda ut. Det kommer även finnas nya variabler och nya rapporter. Nya variabler gäller framförallt för grundregistrering och uppföljningsregistrering för specialistvård och primärvård. För Specialistvård kommer det även gå att registrera diagnosen Lindrig kognitiv störning vid misstanke om demenssjukdom. 

En förändring på strukturell nivå är att personen inte kommer tillhöra en specifik uppföljande enhet och därmed inte behöver flyttas över mellan enheter. Flera enheter kan välja att följa personen för att göra uppföljningar.  

En mer detaljerad beskrivning av nyheterna i SveDem hittar du i dokumentet här (öppnas i ett nytt fönster).

Ytterligare en skillnad i den nya plattformen är att behörigheter och roller kommer förändras. 

 

Nya behörigheter och roller

Administratör: Kan endast administrera behörigheter för användare. Kommer inte åt persondata, kan inte registrera eller se rapporter. Kan dock lägga till sig själv som lokal koordinator eller lokal koordinator för de enheter man är behörig att administrera

Lokal koordinator: Är en lokal administratör för en enhet, exempelvis ett särskilt boende. Kan administrera behörigheter för lokala koordinatorer och lokala användare. Kan göra registreringar i registret och kommer åt rapporter. 

Lokal användare: Kan göra registreringar i registret och kommer åt rapporter. 

 

Omvandling av SveDems tidigare roller i den nya plattformen

För er som tidigare varit Regional koordinator blir ni nu Administratör och Lokal användare.

För er som tidigare var Lokal koordinator i kommunen för samtliga enheter inom ett särskilt boende eller i hemsjukvården blir ni Administratör och Lokal användare. Om ni endast varit Lokal koordinator för en del av enheterna på ett särskilt boende eller inom hemsjukvården blir ni Lokala koordinatorer.

För er som tidigare var Lokal koordinator i specialistvård eller primärvård blir ni nu Administratör och Lokal användare.

Lokal användare fortsätter vara Lokal användare.