Vi välkomnar Dorota Religa, professor och överläkare i geriatrik Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset, som ny medlem i SveDems styrgrupp.