European Academy of Neurology/European Alzhimer´s Disease Consortium har publicerat en artikel i European Journal of Neurology som ger kliniker riktlinjer i utredningsprocessen, faktorer att ta hänsyn till vid återgivning av resultat och i uppföljningsprocessen.

Länk till artikeln hittar du här (nytt fönster).