SveDem är världens största kvalitetsregister om kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar där över
100 000 patienter med olika demensdiagnoser följs genom hela vårdkedjan.

Under 2012 utökades SveDem med en modul för särskilda boenden (SÄBO) och 2019 en för hemsjukvård med omsorgsinsatser (HEMO). I dag är 1 721 kommunala enheter anslutna.

Vi träffar Maria Eriksdotter, professor i geriatrik på Karolinska Institutet, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt registerhållare för SveDem:

 

Hur står det till med kommunal vård och omsorg för personer med demenssjukdom?

  • Pandemin visade på brister i vården och omsorgen av personer med demenssjukdomar. Mycket handlade om underbemanning, men även om god kvalitet på omvårdnad och behandling. Det behövs mer kunskap och utbildning hos de som möter personer med demenssjukdomar i hemmet eller i särskilt boende.

Maria Eriksdotter betonar att det är viktigt att personalen och allt de gör lyfts, men även anhörigas roll och insatser behöver belysas.

Vården och omsorgen använder dagligen ett flertal kvalitetsregister, vilka är fördelarna med SveDem?

  • Ett viktigt syfte med SveDem är att förbättra kvaliteten av demensvården genom hela vårdkedjan från diagnos och genom hela sjukdomsförloppet, det gör inte andra kvalitetsregister på sammas sätt.
  • Nu, med de två nya modulerna, kan vi även följa upp kvaliteten i kommunal vård och omsorg med hjälp av Socialstyrelsens nationella kvalitetsindikatorer. Till exempel personcentrerad vård och omvårdnad.
  • Vi lyfter fokus till personerna som bor på SÄBO, säger Maria Eriksdotter och betonar också vikten av att varje enhet använder sina rapporter i sitt förbättringsarbete cykliskt och över tid.

Kvalitetsarbete på agendan dagligdags

  • Kvalitet är förvisso en färskvara och därför är det viktigt att låta fokus på kvalitet genomsyra arbetet varje dag, följa upp, arbeta med utveckling och förbättring, utvärdera och fortsätta med detta arbetssätt. Det ska vara som en naturlig del av arbetet.

Resultat svart på vitt skapar engagemang

SveDem fick under 2021 medel från Socialdepartementet att stödja särskilda boenden att komma i gång med utveckling och förbättringsarbete genom att använda sina resultat från registret. Fem kommuner och tio enheter deltar. Projektet delrapporternas till Socialdepartementet i december 2022.

  • Mitt intryck är att personalen ibland blir förvånade över att resultaten inte är så bra som de hoppats och trott. När de sedan börjar identifiera förbättringsområden och tar fram åtgärder finns det ett stort engagemang över att få möjlighet att förbättra kvaliteten i demensvården, kommenterar Maria Eriksdotter om det pågående projektet.

Politiken viktig för bättre demensvård

Maria Eriksdotter berättar att antalet enheter inom kommunal vård och omsorg som arbetar med kvalitetsregistret ökar kontinuerligt och att hon tror att fler och fler ser möjligheterna med att arbeta med utveckling och förbättring genom registerdata:

  • Min förhoppning är att såväl chefer i vården och äldreomsorgen som politisk ledning ska se vikten av att utveckla vården och omsorgen av personer med demenssjukdomar.

Jag hoppas att kommunpolitikerna ska börja efterfråga enheternas resultat i SveDem och de förbättringsarbeten som genomförs. På så sätt får de information om kvaliteten på kommunens vård- och omsorgsboenden. Kvalitetsregistret SveDem är ett verktyg som verkligen kan göra skillnad för vården och omsorgen för personer med demenssjukdom. Något jag är stolt över, avslutar Maria Eriksdotter.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.