Minnesanteckning NRS höstmöte 19-20 september, 2019 finns nu under filen Möten Konferens - Årets möten.

Nu ligger årsrapport 2019 del 1 och del 2 samt bilagor under flik NRS primärvåd/årsrapport.

Nu (28/2 2019)  ska alla rapporter fungera som de ska, även Demografirapporten.
UCR fixade också de trasiga urvalen lokal kod/team/grupp/projekt.

Tacksam för feedback eller om ni har frågor till nationell koordinator.

 

Intressant läsning: Evidensdokumentet  "Evidens för icke farmakologiska interventioner inklusive Multimodal rehabilitering vid kroniska smärtor - ett kontinuerligt evidensarbete" finns nu publicerat under fliken Forskning.

Pga att EQ5D inte längre får ligga publikt har vi tagit bort alla frågeformulär där EQ5D ingår från hemsidan. När ni behöver frågeformulär får ni maila er nationella koordinator Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så mailar någon av oss formulären till er.

Vi hoppas kunna hitta en lösning där ni kan öppna frågeformulären via er inloggning

Från och med 25 maj gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige. Den ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Alla kvalitetsregister, inklusive NRS, behöver göra vissa förändringar för att leva upp till kraven i GDPR. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett direktiv för detta. En del info från SKL finns att läsa här: http://www.kvalitetsregister.se/drivaregister/juridikochregelverk.1946.html

Uppdaterade frågeformulär, med patientinformation anpassad till GDPR, finns nu publicerade.

OBS! Rödmarkerad text ska anpassas till varje enskild enhet.

Årsrapport 2018 för NRS primärvård finns nu publicerad under flik NRS primärvård/Årsrapporter.

ÅTGÄRDAT!

Fel värde visas för Rand-36 Fysisk funktion i Individrapport (graf).

Årsrapport del 1, som behandlar data från tiden innan NRS pv var webbaserad, finns nu att ladda ner under "Årsrapporter"