Längre ner på sidan finns "Frågor och svar om digitala formulär"


Frågor och svar - Allmänt

 


Frågor och svar om digitala formulär

 • Vilket inkorgsmeddelande ska jag använda?

  Inkorgsmeddelanden vid användande av NRS digitala formulär

  Nedan följer två förslag på Inkorgsmeddelande som kan användas vid initial kontakt med patienter via Formulärtjänsten/1177 samt ett förslag på Inkorgsmeddelande att använda vid Avslut och Ett-årsuppföljning.

  Texten kan anpassas efter verksamhetens rutiner. Kortfattat kan man säga att Inkorgsmeddelandet behöver innehålla information om att:

  1. Det är enheten som skickar ut och vill ha svar på frågorna.

  2. Enheten registrerar uppgifter i ett kvalitetsregister (samt en länk till fullständig information).

  Inkorgsmeddelande vid Initialt utskick

  Förslag 1:
  Hej,
  Du har blivit remitterad till vår enhet för bedömning/smärtteamutredning/rehabilitering (välj den eller de formuleringar som stämmer med er verksamhet).
  Vi ber dig gå in och besvara samtliga frågeformulär snarast för snabbast möjliga handläggning av din remiss.
  Formulären innehåller frågor om din smärta och hur den påverkar dig. Utifrån dina svar och remissen tar vi ställning till om det är lämpligt att du kommer till oss eller om vi kan ge annan rekommendation.
  Vår enhet registrerar också uppgifter i ett nationellt kvalitetsregister, NRS. Det är frivilligt för dig att vara med i registret. Läs om kvalitetsregistret och dina rättigheter: https://www.ucr.uu.se/nrs/foer-patienter/patientinformation  
  Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på mottagningen/enheten (välj det som stämmer med er verksamhet).

  telefon XXX mellan XXX-XXX
  Enhetens namn, ort
  Ev. info om lokalt dataskyddsombud

  Förslag 2:
  Hej,

  ​Du har blivit remitterad till oss för bedömning/smärtteamutredning/rehabilitering (välj den eller de formuleringar som stämmer med er verksamhet).
  Vi vill göra en så bra bedömning som möjligt av ditt behov av vård. Därför ber vi dig svara på alla formulär som finns här. Svara så snart du kan, gärna inom en vecka. Då kan vi hjälpa dig snabbare.

  Dina svar hjälper oss att bedöma om det är lämpligt att du kommer till oss eller om vi kan ge annan rekommendation. Vi använder också svaren vid dina eventuella besök hos oss.  

  Vi samlar också in uppgifter om dig till Nationella kvalitetsregistret för smärta, NRS. Det är frivilligt för dig att vara med i registret. Läs om kvalitetsregistret och dina rättigheter: https://www.ucr.uu.se/nrs/foer-patienter/patientinformation  

  Har du några frågor om formulären eller behöver hjälp att fylla i dem? Välkommen att kontakta oss. 

  telefon XXX mellan kl. XXX-XXX
  Enhetens namn, ort
  Ev. info om lokalt dataskyddsombud

   

  Inkorgsmeddelande vid avslut och ett-årsuppföljning

  Hej!

  Vi följer upp enhetens verksamhet, kvalitet och hur vården har påverkat deltagare som genomgått smärthanteringsprogram hos oss. Du har fyllt i liknande frågor tidigare. Vi ber dig gå in och besvara samtliga frågeformulär.

  Vår enhet registrerar uppgifter i Nationella kvalitetsregistret för smärta, NRS. Kvalitetsregistren bidrar till ny kunskap om vad som är bäst behandling och ju fler personer som finns med desto säkrare blir resultaten. Det är frivilligt för dig att vara med i registret. Läs om kvalitetsregistret och dina rättigheter: https://www.ucr.uu.se/nrs/foer-patienter/patientinformation  

  Vi vill gärna att du svarar inom 2 veckor.

  Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på mottagningen/enheten (välj det som stämmer med er verksamhet).

  telefon XXX mellan XXX-XXX
  Enhetens namn, ort
  Ev. info om lokalt dataskyddsombud

 • Vilket datum ska jag registrera som Enkätdatum?

  Svar:
  Datum för det första formuläret som kommer in från patienten, oavsett vilket formulär det är, registreras som Enkätdatum vid respektive tillfälle (Initialt, Avslut eller Ettårs-uppföljning).

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.