Deltagande enheter

Sorterade i bokstavsordning

Ängelholm, Smärtrehabiliteringsmottagningen, Ängelholms sjukhus

Borås, Neuro- och rehabiliteringsklinik, Södra Älvsborgs sjukhus

Göteborg, Smärthjälpen

Gotland, Rehabcentrum, Smärtmottagning

Jönköping, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov

Karlskrona-Karlshamn, Smärtrehabilitering, Blekingesjukhus
 

Karlstad, Smärtcentrum, Centralsjukhuset Karlstad

Information om Rehabprogram

Linköping, Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhus

Luleå, Kompetenscentrum Rehabilitering, Rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus

Boden, Garnis Rehabcenter

Lund, Smärtrehabilitering, Skånes Universitetssjukhus (SUS)

Information om Rehabprogram

Nyköping, Smärtmottagningen, Nyköpings lasarett

Örebro, Smärtrehab, Neuro- och rehabmedicinska kliniken, Örebro 
 

Östersund, Smärtenheten

Sandviken, Rehabiliteringsmedicin, Region Gävleborg

Information om Rehabprogram

Säter, Smärtrehabilitering, Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin Borglänge, Falun Säter

Skövde, Smärtmottagning, Skaraborgs sjukhus

Stockholm, Bragee Medect AB

Stockholm, PBM

Stockholm, Rehabakademin

Stockholm, Smärt- och utmattningsrehab, Capio S:t Görans Sjukhus

Stockholm, Smärtcentrum, Danderyds Sjukhus
 

Sundsvall, Länsverksamhet geriatrik, neurologi och rehabilitering

Sundsvall, Svenska Rygginstitutet, Stockholm

Umeå, Smärtrehabiliteringen, Neuro- huvud- halscentrum, Norrlands universitetssjukhus

Uppsala, Smärtrehabiliteringsmottagningen, Akademiska sjukhuset

Västervik, Smärtenheten

Växjö, Smärtrehab rehabiliteringskliniken , Region Kronoberg