Deltagande enheter

Sorterade i bokstavsordning

Ängelholm, Smärtrehabiliteringsmottagningen, Ängelholms sjukhus

Angered, Smärtmottagning

Borås, Neuro- och rehabiliteringsklinik, Södra Älvsborgs sjukhus

Enskede, Kognitiva Teamet

Göteborg, Regionhälsa

Göteborg, Smärthjälpen

Gotland, Rehabcentrum, Smärtmottagning

Jönköping, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov

Karlskrona-Karlshamn, Smärtrehabilitering, Blekingesjukhus

Karlstad, Smärtcentrum, Centralsjukhuset Karlstad

Linköping, Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhus

Luleå, Kompetenscentrum Rehabilitering, Rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus

Boden, Garnis Rehabcenter

Lund, Smärtrehabilitering, Skånes Universitetssjukhus (SUS)

Nyköping, Smärtmottagningen, Nyköpings lasarett

Örebro, Smärtrehab, Neuro- och rehabmedicinska kliniken, Örebro 
 
 

Östersund, Smärtenheten

Sandviken, Rehabiliteringsmedicin, Region Gävleborg

Säter, Smärtrehabilitering, Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin Borglänge, Falun Säter
 
 

Skövde, Smärtmottagning, Skaraborgs sjukhus

 

Stockholm, Bragee Medect AB

Stockholm, PBM

Stockholm, Rehabakademin

Stockholm, Spine Center

Stockholm, Smärt- och utmattningsrehab, Capio S:t Görans Sjukhus

 

Stockholm, Re:act Rehab AB

Stockholm, Smärtcentrum, Danderyds Sjukhus

Sundsvall, Länsverksamhet geriatrik, neurologi och rehabilitering

Sundsvall, Svenska Rygginstitutet, Stockholm

Umeå, Smärtrehabiliteringen, Neuro- huvud- halscentrum, Norrlands universitetssjukhus
 
  

Uppsala, Smärtrehabiliteringsmottagningen, Akademiska sjukhuset

Varberg, Mottagningen för smärtrehabilitering, Hallands sjukhus

Västervik, Smärtenheten

Växjö, Smärtrehab rehabiliteringskliniken , Region Kronoberg