Till NRS rapporterar enheter som bedriver smärtutredning och smärtrehabilitering inom primärvård och specialistvård.

För mer information se flik "Om NRS".

Nedan presenteras kort information, snabbfakta, med resultat från NRS Specialistvård 2017. 

Snabbfakta (2017)_______________________________________________________________

År 2017 registrerades i landets specialiserade smärtenheter 1842 patienter för smärtutredningar.

73 % av patienterna som genomgick smärtutredning remitterades till enheterna från Primärvården. 18 % remitterades från sjukhuset.

Antal dagar från första besök till avslut för registrerade patienter som genomgick rehabiliteringsprogram var i genomsnitt (median) 214 dagar.

Antal dagar från första besök till avslut för registrerade patienter som enbart utreddes eller hade enstaka återbesök var i genomsnitt (median) 123 dagar.

Andel kvinnor som fullföljde ett rehabiliteringsprogram var 80 %, andel män var 20 %.

Andel kvinnor som enbart utreds eller hade enstaka återbesök var 73 %, andel män var 27 %.

Andel patienter som p.g.a. smärta träffat läkare vid 4 eller fler tillfällen under året innan besök på landets specialiserade smärtenheter var 67 %.

Medelålder för de som fullföljde rehabiliteringsprogrammet var 44 år.

Diagnos/smärtlokalisation hos de som avslutade rehabiliteringen år 2017:

21 % hade fibromyalgi diagnos

11 % hade nackrelaterad diagnos

11 % angav smärta i ländryggen
________________________________________________________________________________________________

Resultat vid avslut av rehabilitering

88 %             uppgav att deras sätt att hantera livet hade förbättrats efter rehabilitering

55 %             uppgav att deras smärtupplevelse hade minskat efter rehabilitering

59 %             uppgav mindre eller ingen oro/ängslan efter rehabilitering

70 %             uppgav mindre eller ingen nedstämdhet efter rehabilitering

Patienttillfredsställelse

81%              uppgav att de bemöttes med respekt (ja helt o hållet)         

92%              uppgav att de varit delaktiga i planeringen av sin rehabilitering 

92%              tyckte att rehabteamet samarbetade (mkt bra eller bra)  
___________________________________________________________________________________________________

 Resultat ett år efter avslut av rehabilitering

77 %             uppgav att deras sätt att hantera livet hade förbättrats sedan rehabilitering

55 %             uppgav att deras smärtupplevelse hade minskat sedan rehabilitering

46 %             uppgav att den fysiska funktionen hade förbättrats minst 10 %.

38 %             uppgav att de haft 4 eller fler läkarbesök året efter rehabilitering pga smärta

61 %             uppgav mindre oro/ängslan än vid den tidpunkt de kom i kontakt med enheten, eller ingen oro

62 %             uppgav mindre nedstämdhet än vid den tidpunkt de kom i kontakt med enheten, eller ingen nedstämdhet

Fullständig rapport går att läsa på:

http://www.ucr.uu.se/nrs/nrs-specialistvard/arsrapporter-specialistvard