Manualer

Uppdaterad version av Lathund för diagnoser inom NRS 2021

OBS! För registrering av vissa diagnoser behöver ni kryssa i Ej NRS vid registrering

det gäller: M 79.1B, M 79.6F, M 79.6G, M 79.6H, G 90.5, G 90.6, M 35.7, R 52. 2, R 52.2A, R 52.2B, R 52.2C

(detta beror på att NRS inmatningssystem fortfarande är anpassat till den tidigare lathunden)

Användarhandledning till NRS2.

Läs om hur du skapar nya användare och ser vilka användare som är aktiva på din enhet.

201218 Info om hur du kan kolla ditt SHITS kort

200715 Detta är en beskrivning av hur ni ska kontrollera vilka som är registrerade och har olika behörigheterna på er enhet.
Detta ingår som en del av årligt valideringsarbetet som den som är lokal koordinator ska göra årligen. Icke längre behöriga användare ska tas bort.

201218 Manual Hitta aktuella Uppföljningar

Detta är tänkt som en "manual" att lägga bredvid Scorelistan för att underlätta tolkning av siffervärde för nya användare.

Reviderad  Valideringshandbok 190910