Rutiner

201116 Bifogat dokument beskriver hur du gör om du råkat använda "fel" version av Frågeformulär Personal (PiF). Brytdatum för användande är att det finns Initialt Enkätdatum from 20-10-28

200610 Avsnitt Informerat samtycke, ny punkt kring data till medicinsk journal från NRS.

200519. Avsnitt Spara formulär uppdaterat.