Här kan du ladda ner utbildningsvideo som gäller för Nya NRS, det system som återfinnes under "Inloggning NRS specialistvård och primärvård". Filmerna utgår ifrån NRS specialistvård men kan användas både av NRS specialistvård och primärvård i utbildningssyfte, det är fritt att ladda ner och använda dem för internt bruk. Vissa frågor finns bara i NRS specialistvård och vissa bara i NRS primärvård men principerna är desamma.

Del 1 handlar om hur en nyregistrering går till (OBS att för NRS primärvård är inte Patientkategori aktuellt)

Del 2 om hur hantering av en redan registrerad patient går till (OBS att för NRS primärvård är inte mätinstrumentet MPI aktuellt)

Del 3 om hur en ny användare skapas (för lokal koordinatorer)

Del 4 om hur rapportsystemet fungerar

1) Nyregistrering

2) Befintlig patient

3) Skapa användare

4) Rapporter