Blanketter

Du som patient har rätt att se vilka uppgifter som finns registrerade om dig i registret. Om du önskar få ta del av dessa uppgifter, fyll i blanketten ”Begäran om registerutdrag_NRS ” och skicka till adressen angiven på blanketten.

Du kan läsa mer om dina rättigheter under fliken Patientinformation

 

Deltagande i nationella kvalitetsregister är frivilligt. Om du som patient önskar att dina uppgifter inte längre registreras i NRS, fyll i blanketten ”Begäran om utträde_NRS ” och skicka till adressen angiven på blanketten.

Du kan läsa mer om dina rättigheter under fliken Patientinformation