Deltagande enheter

Sorterade i bokstavsordning

Alingsås - Medpro Clinic, Noltorp Vårdcentral

Myggenäs - Capio Läkarhus Almö

Falun - Multimodala teamet, Primärvårdsrehab

Hässleholm - Multimodalt smärtteam MMS Vänhem

Karlskrona - Rehabcenter Karlskrona

Linköping - Rörelse och Hälsa

Malmö - Tjugonde

Norrköping - Rehab Öst Norrköping, MMR-teamet

Sölvesborg -  Stiftelsen Valjeviken

Stenungsund, - Capio Läkarhus Stenungsund

Strömstad - Capio Rehab, Vårdcentralen Strömstad Läkarhus

Malmö - Lund - Susano kliniken

Tranås - Rehabenheten, Tranås Vårdcentral Bra Liv

Vänersborg - Vänersborgs rehabteam

Kristianstad - Vårdcentralen Vä

Helsingborg - Landskrona - Ängelholm - Vita Villan