Månadsbrev februari 2022

Imponerande studiestart under ett hittills skakigt 2022!

Smittspridningsrekord, börsfall, geopolitisk oro och stormen Malik är bara några exempel på en skakig start på det nya året. Detta tycks inte lyckligtvis inte hindra ABC AF-entusiaster.

Tack för att så många flitigt jobbar på med patientrekrytering i dessa orostider! Majoriteten av deltagande kliniker har rekryterat patienter i januari trots pandemins härjningar och riktigt många har lyckats hålla genomsnittet 1 patient/vecka som är en mycket bra grund för studien. Ingen nämnd men absolut ingen glömd (se grafen nedan)


Vi gläder oss denna gång särskilt åt att Stockholmssjukhusen Danderyd och Karolinska som rekryterat bättre än på länge, att Sala och Örebro briljerar som alltid, och att Halmstad, Karlstad, Motala och ”återvändande” Sophiahemmet också rekryterat jättefint.

Det verkar som att Kardiovaskulära vårmötet går att genomföra fysiskt i april och vi kommer att ha prövarmöte i direkt anslutning till vårmötets avslutning på fredag 8/4. Mer info kommer separat. Om ni inte kan medverka på plats finns Zoom-möjligheter men vi hoppas att även ni ser fram emot att träffas på riktigt!

Patientrekrytering

Totalt är det nu 2622 inkluderade patienter och 35 kliniker är aktiva i studien. Under 2021 rekryterades 1184 patienter och 9 nya kliniker tillkom.

I figuren nedan visas patientinkludering för januari månad, där 22 kliniker har rekryterat.

 

 Rekrytering jan 22

Klinikinformation

Vi har tidigare haft några olika Subject Enrolment and Identification Log för AF-6, MR och EKG-substudierna, men nu beslutat att göra en gemensam log. Det är möjligt att inte alla kliniker är delaktiga i alla dessa substudier, men ni kryssar bara för de substudier som patienten godkänt via samtycket.

Ni behöver inte föra över någon information till den nya loggen, det räcker att ni börjar använda loggen nu.

Subject enrolment and identification log

Dokumentet finns på vår studiedokumenthemsida, se länk nedan:

Studiedokument-Substudier

Samtliga studiedokument är uppdaterade på hemsidan. Vid den årliga telefonmonitoreringen ombeds du gå igenom prövarpärmen för att se att du har alla dokument, vill du mellan dessa tillfällen göra en egen kontroll kan du använda dig av checklistan: Studiedokument-Auricula och annat studierelaterat material

checklista index Investigators file

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se Där kan du bland annat hitta vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,

Studieledningen

Studieledningen