Krävs något slags särskilt medgivande från patient/anhöriga?
Svar: Ja, till skillnad från Riksstroke krävs ett medgivande från patienten innan hen kan randomiseras i TIMING! När forskning involverar människor skall de informeras om forskningen och sin medverkan och fritt kunna välja om de vill medverka eller inte. Samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning, samt skall dokumenteras. Läs mer här


Ska olika informationsblanketter användas beroende på om patienten vill vara med i substudien eller inte?
Svar: Ni ska använda forskningspersonsinformation utan biobank (2017-02-27 version 2) tills vidare. Om ni sedan aktiveras i biomarkörssubstudien ska ni övergå till att endast använda forskningspersonsinformation med biobank (2017-02-27 version 3), oavsett om patienten vill delta i substudien eller inte.  


Vem klassas som anhörig?
Svar: En anhörig räknas som en person som är tillräckligt nära patienten för att kunna ta livsavgörande beslut åt hen. Vem detta är kan därför skilja sig i olika fall. Om ni är osäkra, tveka inte att höra av er till oss.


Ska vi lägga in insjuknandet i Riksstroke innan patienten samtycker till att delta i studien?
Svar: Det beror på era rutiner. Just den här delen går att fylla i både före och efter samtal med patient, så länge det sker inom 72 timmar efter insjuknande.