Under studien

Ordinarie Akutformulär för Riksstroke där TIMING frågor är markerade med ett timglas. Tas i bruk i mitten av januari 2020.

Ordinarie Akutformulär för Riksstroke där TIMING frågor är markerade med ett timglas1

TIMING-specifika frågor t.o.m. 14-dagars uppföljning, med fråga om antitrombotisk behandling under sjukhusvistelse (from 181205)

Komplett uppföljning för både TIMING & Riksstroke. Innehåller samtliga frågor i Riksstrokes ordinarie 90-dagars uppföljning, där TIMING-frågor inte kan besvaras med "Vet ej". 

Komplett uppföljning för både TIMING & Riksstroke. Innehåller samtliga frågor i Riksstrokes ordinarie 90-dagars uppföljning, där TIMING-frågor inte kan besvaras med "Vet ej". 

Samtliga frågor (TIMING-specifika & TIMING-urval från ordinarie Riksstroke) vid uppföljning 90 dagar. Kan användas om 3 månaders uppföljning behöver begränsas, t.ex vid telefonuppföljning.

Endast TIMING-specifika frågor, måste kompletteras med Riksstrokes ordinarie 3 månaders uppföljning. Skickas till patient tillsammans med Riksstrokes ordinarie 3 månaders uppföljning

Vid ny stroke eller allvarlig blödning under de första 28 dagarna, signeras av prövare (läkare).