Professor Jonas Oldgren, kardiolog, chef UCR (koordinernade prövare för TIMING)

Docent Signild Åsberg, strokeläkare, Riksstrokes styrgrupp (bitr. koordineranade prövare för TIMING)

Professor Bo Norrving, strokesläkare, ordf Riksstroke

Professor Per Wester, strokeläkare, Riksstrokes styrgrupp

Docent Ziad Hijazi, kardiolog, UCR

Patrik Öhagen, statistiker, UCR

Ylva Lindman, projektledare, UCR

 

Till minne av (In memory of) Professor Andreas Terént, strokeläkare, initiativtagare till TIMING,
November 24, 1945 - Januari 2, 2018