Jonas Oldgren, hjärtspecialist, chef UCR (koordinernade prövare för TIMING)

Signild Åsberg, strokespecialist, Riksstrokes styrgrupp (bitr. koordineranade prövare för TIMING)

Bo Norrving, strokespecialist, ordf Riksstroke

Per Wester, strokespecialist, Riksstrokes styrgrupp

Ziad Hijazi, hjärtspecialist, UCR

Patrik Öhagen, statistiker, UCR

Ylva Lindman, projektledare, UCR

 

Till minne av (In memory of) Andreas Terént, strokespecialist, initiativtagare till TIMING,
November 24, 1945 - Januari 2, 2018