Alla strokeenheter i Sverige inbjuds att delta i TIMING. En förutsättning för deltagande är att man vill påbörja registrering i Riksstroke (dvs. mata in personnummer, typ av stroke och förekomst av förmaksflimmer) inom 3 dagar från insjuknandet.

Här kan du läsa om hur studien genomförs och vilka strokeenheter som deltar i TIMING