Inför studiestart

Skrivs under av lokal huvudprövare inför startmöte.