Vid inkludering

Under COVID-19 pandemin när besök av anhörig ej är tillåtet på avdelningen.

Inklusion, pappersformulär
 74.16 KB
 03-28-2017

Frågor vid screening/inklusion

Inmatning i Riksstroke, manual
 300.05 KB
 05-29-2017

Manual för screening och inklusion i Riksstrokes inmatningsfönster. 

Journalmall
 32.54 KB
 09-20-2017

Mall för daganteckning i journal vid inkludering. Ladda ned dokumentet till din egen dator för att lätt kunna kopiera texten.
Sista stycken kan även användas som text till Observanda/Varning i journal.