Om patienten står på NOAK vid insjuknandet, hur långt uppehåll behövs innan patienten kan inkluderas?
Svar: Patienten kan randomiseras redan efter en dag men behöver ha haft ett uppehåll, i medicineringen, på två dagar innan NOAK får startas igen.


En patient som har lungemboli och står på NOAK när de kommer in, exkluderar vi den?
Svar: Om patienten har ett annat tillstånd som är en stark indikation för NOAK så får man avstå från att sätta ut medicinen – och den patienten går tyvärr inte att inkludera i studien.


Innan patienten påbörjar NOAK, får man ge andra antitrombotiska läkemedel, till exempel Fragmin eller Trombyl?
Svar: Fragmin/Klexane/Innohep i DVT-profylaxdoser går bra, men inte högre doser. Trombocythämmare (Trombyl/Clopidogrel/m.fl.) kan användas. Registrera vad som givits under flik NOAK-start.


Tar man hänsyn till stroke-storleken i den här studien?
Svar: Det är osäkert hur stor inverkan infarktens storlek har på blödningsrisk. Ingen enligt randomiserade trombolysstudier, men observationsstudier (som främst använt Waran/Heparin) har visat på samband. I TIMING samlar vi in uppgift om NIHSS som markör för infarktstorlek.

Vid screening är det främst medvetandegrad och blödningsinslag i infarkt som är avgörande, men också att dagligt intag av läkemedel kan säkerställas. 


Kan en patient som står på Waran inkluderas i studien?
Svar: Ja, om PK är 1,7 eller lägre.


Om PK är mer än 1,7 vid ankomst till sjukhus, räcker det att patienten har PK lägre än 1,7 vid inklusion?
Svar: Ja, det är vid inklusion som patienten ska ha 1,7 eller lägre i PK.


Kan sent upptäckta förmaksflimmer, senare än 72 timmar efter insjuknande, inkluderas i studien och ”by default” hamna i den fördröjda randomiseringsarmen?
Svar: Nej, patienten måste ha haft möjlighet att randomiseras även till den tidiga randomiseringsarmen. Därför kan randomisering inte ske senare än 72 timmar efter insjuknande.


Ska patienter med förmaksfladder inkluderas?
Svar: Nej, förmaksfladder ingår inte studien  men är inte kontraindiceratdvs en patient som pendlar mellan fladder och flimmer kan vara med.


Får patienterna vara med i andra kliniska studier?
Svar: Ja. De kan dock inte vara med i TWIST-studien eller andra studier med antikoagulantia eller trombolysstudier.


Om det finns hemorragiska inslag, hur gör vi då?
Svar: Vi vet idag inte hur man ska gå tillväga i sådana fall. Små mikroblödningar har ingen betydelse för utfall och blöder man inom ett redan dött område så skadar det inte vävnaden ytterligare. Reperfusionsblödning är dessutom en del av strokeförloppet. I TIMING rekommederar vi att avstå från det somkallas PH1 och PH2. Se webbinarium på ämnet!


Finns det någon övre åldersgräns?
Svar: Nej, alla patienter över 18 år som uppfyller inklusionskriterierna kan inkluderas.


Går det att inkludera patienter med ”tillfälliga” personnummer?
Svar: Nej, det krävs att patienterna har svenska personnummer – precis som vid vanlig registrering i Riksstroke.


Kan man inkludera patienter med afasi i studien?
Svar: Så länge patienten är beslutskapabel så kan de inkluderas.