Om patienten står på NOAK vid insjuknandet, hur långt uppehåll behövs innan patienten kan inkluderas?
Svar: Patienten kan randomiseras redan efter en dag men behöver ha haft ett uppehåll, i medicineringen, på två dagar innan NOAK får startas igen.


En patient som har lungemboli och står på NOAK när de kommer in, exkluderar vi den?
Svar: Om patienten har ett annat tillstånd som är en stark indikation för NOAK så får man avstå från att sätta ut medicinen – och den patienten går tyvärr inte att inkludera i studien.


Innan patienten påbörjar NOAK, får man ge annan antikoagulantia, till exempel Fragmin eller Trombyl?
Svar: DVT-profylaxdoser går bra. Hög dos Fragmin rekommenderas inte enligt vanlig klinisk praxis, vissa rekommenderar däremot Trombyl innan patienten sätts på NOAK.


Tar man hänsyn till stroke-storleken i den här studien?
Svar: Inget i litteraturen talar för att storleken på stroke har någon avgörande inverkan på insättande av NOAK. Så länge ni bedömer att patienten är tillgänglig för studien kan den inkluderas.


Kan en patient som står på Waran inkluderas i studien?
Svar: Ja, om PK-INR är lägre än 1,7.


Om PK-INR är mer än 1,7 vid ankomst till sjukhus, räcker det att patienten har PK-INR lägre än 1,7 vid inklusion?
Svar: Ja, det är vid inklusion som patienten ska ha PK-INR mindre än 1,7.


Kan sent upptäckta förmaksflimmer, senare än 72 timmar efter insjuknande, inkluderas i studien och ”by default” hamna i den fördröjda randomiseringsarmen?
Svar: Nej, patienten måste ha haft möjlighet att randomiseras även till den tidiga randomiseringsarmen. Därför kan randomisering inte ske senare än 72 timmar efter insjuknande.


Ska patienter med förmaksfladder inkluderas?
Svar: Nej, förmaksfladder ingår inte studien.


Får patienterna vara med i andra kliniska studier?
Svar: Ja. De kan dock inte vara med i TWIST-studien eller andra studier med antikoagulantia eller trombolysstudier.


Om det finns hemorragiska inslag, hur gör vi då?
Svar: Vi vet idag inte hur man ska gå tillväga i sådana fall. Små mikroblödningar har ingen betydelse för utfall och blöder man inom ett redan dött område så skadar det inte vävnaden ytterligare. Reperfusionsblödning är dessutom en del av strokeförloppet. I TIMING har vi inga specifika rekommendationer angående detta.


Finns det någon övre åldersgräns?
Svar: Nej, alla patienter över 18 år som uppfyller inklusionskriterierna kan inkluderas.


Går det att inkludera patienter med ”tillfälliga” personnummer?
Svar: Nej, det krävs att patienterna har svenska personnummer – precis som vid vanlig registrering i Riksstroke.


Kan man inkludera patienter med afasi i studien?
Svar: Så länge patienten är beslutskapabel så kan de inkluderas.

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK