Hur snart efter inskrivningen är det meningen att man ska hinna identifiera och registrera patient med både nytillkommet förmaksflimmer samt ny hjärninfarkt? Hur lång tid "har man på sig"?
Svar: Randomiseringen måste göras inom 3 dygn från insjuknandet, så innan dess måste man mata in personnummer och insjuknandedag, om strokediagnoskoden är 63 och om man besvarar TIMINGs fråga om förmaksflimmer med JA så kan randomisering påbörjas.


Hur gör man om man upptäcker förmaksflimmer på dag 2, men redan startat registrering och i inmatningsfönstret svarat NEJ på frågan om förmaksflimmer?
Svar: TIMINGs flöde startar om man svarar JA på frågan om förmaksflimmer i inmatningsfönstret (och mindre än 4 dagar förflutit sedan insjuknandet – se ovan), så tyvärr måste vårdtillfället tas bort och registreringen påbörjas på nytt. Då det endast är ett vårdtillfälle som tas bort, och inte en patient, så behöver inte RSs kansli i Umeå meddelas. 


Är det viktigt att deltagande patients fullständiga formulär i Riksstroke fylles i snarast, eller räcker det initialt med uppgifterna om NOAK + insättningsdag för läkemedel?
Svar: Det så klart bra om Riksstrokes ordinarie formulär fylles i snarast (några av svaren går till TIMINGs databas), men tidsgränsen på 3 dygn, för att kunna gå in i studien, gäller bara personnummer, insjuknandedag/timme, hjärninfarkt och TIMINGs egna fråga om förmaksflimmer. Läs mer om hur studien går till


Om en patient kommer med i studien men det sedan visar sig att det inte var någon stroke, vad gör vi då?
Svar: Hör av er till oss i sådana fall, så gör vi en bedömning om hur ni ska gå vidare med den patienten.


Hur randomiseras patienterna till tidig eller fördröjd grupp?
Svar: TIMING-modulen gör det åt er. Varken läkare eller patient ska kunna bestämma vilken grupp de ska hamna i.


Vi får inte alltid fram tid och dag för insjuknande, och då brukar vi svara 99 i RS. Hur funkar det för TIMING-patienter?
Svar: I den här studien krävs dag och tid för insjuknande. Vet man inte exakt insjuknandetid så ska man dokumentera sista symptomfria tidpunkt. Det går inte att fylla i 99 för TIMING-patienter.


Om insjuknandetiden är okänd och inte går att få svar på, vad gör man då?
Svar: I den här studien måste en insjuknandetid skrivas in för att patienten ska kunna randomiseras. Om man inte hittar svaret i journalen och patienten inte kan svara på när hen senast var symptomfri så går personen inte att inkludera.


Om patienten har en hjärninfarkt och flimmer men vi bedömer att patienten inte kan vara med, ska vi ändå screena patienten?
Svar: Ja, vi vill gärna att ni screenar för att synliggöra anledningen till att patienten inte kan delta i studien. Det gör ni genom att svara NEJ, i RS, på frågan om patienten uppfyller alla kriterier. Även dessa registreringar ska ske inom 72 timmar efter insjuknande.