Månadsbrev oktober 2021

September 2021 var den bästa någon!

Kanske inte vädermässigt toppen men den bästa höstmånaden någonsin avseende patientrekrytering i ABC AF! 

Stort tack till alla som kommit igång så bra efter pandemin, och särskilt till Sala som med imponerande 26 patienter sånär övertrumfade okrönta stormästaren Örebro! Ett extra grattis till Motala som passerade milstolpen 100 patienter med nysatsande Linköping hack i häl.

Allt handlar förstås inte om att slå rekord. Om alla rekryterar i snitt 1 patient/vecka så når vi tillsammans med våra högrekryterare snabbare till det gemensamma målet.

Patientrekrytering

Under september inkluderades 123 patienter i studien. Totalt är det nu 2117 inkluderade patienter. Vi välkomnar Kalmar i studien.

 

Tabell oktober

Klinikinformation

Vi påminner om att behandlingsrekommendationen för patienter som randomiserats till ABC-armen ska genomföras så snart som möjligt och helst inom 3 arbetsdagar enligt studieprotokollet. Detta är viktigt både för att patienten snarast möjligt ska få skräddarsydd behandling men också för att utfallshändelser i studien räknas från randomiseringsdagen.

Ni har kanske noterat att tidsfönstret för att skapa behandlingsrekommendation ökats från 7 till 14 dagar i AURICULAs studiemodul, men detta är bara en ”teknisk” åtgärd för att möjliggöra att behandlingsrekommendationen skapas senare, till exempel om det varit något problem med provhantering eller annan oplanerad försening. Visit 2 inklusive behandlingsrekommendation ska fortfarande ske så snart som möjligt! Om provsvar saknas i Auricula för patienter i ABC-armen 2 arbetsdagar efter randomisering, kontakta:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nytt studiedokument: Signatur och delegeringslista, version 20 sep 2021 ersätter version 28 feb 2019. Obs! Ni behöver inte signera om delegeringslistorna om det inte är så att en undersköterska/administrativ personal kommer att arbeta i studien enl. vad som är godkänt i den uppdaterade delegeringslistan, om så är fallet räcker det att endast den personen (inklusive huvudprövaren) signerar den nya listan.

Uppdateringen avser: Ansvar punkt 6: Tillägg av "3 månaders uppföljning via telefon". Ansvar punkt 7: "dokumentera i patientjournal" (dvs förtydligande vikten av att dokumentera att patienten ingår i studien.) Även uppdatering av benämning positioner i studien har uppdaterats. Sjuksköterska har bytts mot "vårdpersonal med adekvat kompetens" (dvs SSK alt USK). Administrativ personal får numera även göra ansvarspunkt 7, dvs fylla i AURICULA. Även mindre formalia har uppdaterats. Den nya delegeringslistan finns här: https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/studiedokument

Vad vi skulle kunna göra bättre tillsammans? - Sitespecifika möten

Nu drar vi i gång sitespecifika möten! Fokus kommer att ligga på faktorer/lösningar som kan leda till en ökad rekryteringstakt. Vi kommer att kontakta er för att boka in ett webbmöte eller fysiskt möte med oss.

Studieledningen

Tyvärr blir vi av med en av våra duktiga monitorer i ABC AF-studien då Cristina Alm gick i pension den sista september, Frida Lindqvist blir därmed kontaktperson för samtliga kliniker.

Vanliga frågor och svar om studien finns på: www.abcafstudy.se

Hälsningar,

Studieledningen

Studieledningen oktober 2021

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.