Månadsbrev april 2021

Stort tack till alla er som bidrog till vårt prövarmöte den 16 mars!
Här gavs fina presentationer av senaste ESC guidelines, rykande färska nyheter om biomarkörer vid förmaksflimmer, spännande substudier i ABC AF, och oanade framgångar hos våra deltagande studie-enheter, och förstås aktuellt studiestatus. Dessutom fick vi många kreativa och kloka förslag på hur vi tillsammans kan öka rekrytering och även få med äldre och sjukare patienter med större andel permanenta förmaksflimmer. Mycket värdefullt!
Vi fick så positiv respons för prövarmötet så vi gör en repris i början av maj för er som hade förhinder i mars. Det är viktigt att varje studiedeltagande centra är representerade vid prövarmöten så ta chansen!

Håll ut, håll avstånd, och håll ångan uppe i ABC AF trots pandemins tredje våg!

Patientrekrytering
Under mars månad inkluderades 74 patienter i studien. Vi ser att flera av er kommit igång igen med rekryteringen och har bidragit med någon eller några patienter vilket vi är mycket glada för. Vi vill också välkomna Lidköping till studien!

rekryteringstabell månadsbrev april 2021  rekryteringsgraf månadsbrev april 2021

I kalendern

  • Under maj har ni som inte kunde vara med på prövarmötet i mars chansen att ta del av den information som då gavs samt bidra till rekryteringsdiskussioner. Mer detalj om datum och tid kommer snart i en separat inbjudan.
  • Den 18 maj kommer det hållas ett lunchmöte för Forskningssköterskor och Koordinatorer i studien. Det är våra monitorer och vår labkoordinator som håller i mötet som kommer vara ca 1 timme med fokus på tips och idéer från er på klinikerna hur ni gör för att hitta och rekrytera patienter. Vi kommer också att ta upp lite angående labhantering och monitorering. Inbjudan kommer snart.

Några vanliga frågor och svar - många fler finns på www.abcafstudy.se

Vid prövarmötet 16 mars väcktes frågan hur man hanterar en patient som inte vill följa rekommenderad behandling. Den understryker hur viktigt det är att patienten är välinformerad innan randomisering, dvs har förståelse för att behandlingen kan ändras både för den som randomiseras till ABC-rekommendationer och behandlingsförslag men också i standardarmen om läkaren så anser. Om patienten inte är villig att följa behandlingsförslag bör hen inte randomiseras. Dessutom är det viktigt att följa alla randomiserade patienter i en ”intent to treat”-studie som ABC AF.

Fråga: Hur ska jag agera om en patient som redan är med i studien inte vill följa rekommenderad behandling?

Svar: Det är alltid frivilligt att delta i studier men samtidigt viktigt att om möjligt följa upp alla patienter som randomiserats. Om en patient ”vill gå ur studien” är det därför viktig att reda ut orsaken. Om orsaken är att patienten inte vill följa ABC-rekommendationen eller föreslagen behandling i standardarmen så bör denna patient ändå vara kvar i studien eftersom det inte är ett krav att följa behandlingsrekommendationer. Gör en ”registeruppföljning” i AURICULA och lägg till medicinändringen och gör en journalanteckning enligt klinisk rutin. Förklara för patienten att det är värdefullt med fortsatta uppföljningskontakter i studien, till exempel 3-månaderskontakt och livskvalitetsformulär.

bild månadsbrev april 2021

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

kontakter månadsbrev januari 2021