Månadsbrev januari 2021

 

Ett bättre år

Det gångna året var minst sagt utmanande på ett sätt som ingen kunde förutspå. Vi i studieledningen hoppas att ni lyckats fira jul och nyår trots annorlunda förutsättningar och att ni fått möjlighet till återhämtning även om pandemin fortfarande sätter sjukvården under hård press. ABC AF-studien har naturligtvis påverkats av pandemin och vi gläder oss därför särskilt åt att ett flertal stora och små deltagande centra (se nedan) fortsatt rekrytera patienter även under december månad och i mellandagarna. Ett stort tack till er alla som trots svåra omständigheter är så tappra!

Nu hoppas vi att vaccineringen går så bra som möjligt och att 2021 successivt blir ett bättre och förhoppningsvis riktigt bra år. Vi kämpar på tillsammans!

Patientrekrytering
Våra 27 aktiva kliniker rekryterade under december månad 60 patienter. Totalt hade vi sista december rekryterat 1438 patienter i studien vilket är 817 patienter under 2020. Vi har en bit kvar till målet men det får ändå anses vara en bra siffra med tanke på hur utmanande året har varit på alla sätt.

Topprekryterare under december var Cityheart med 12 patienter, följt av Mölndal (6), Enköping (6) och Huddinge/Solna (6). Även Motala, Danderyd, Uppsala, Örebro, Karlstad, Falun, Varberg, Östra, Västerås, Linköping, Sundsvall och Sophiahemmet tog in patienter under december. Västerås och Varberg gjorde det dessutom under nyårsveckan. Stort tack till er alla!

graf månadsbrev januari 2021   tabell månadsbrev januari 2021

           

Några vanliga frågor och svar - många fler finns på www.abcafstudy.se

Fråga: Om ABC-stroke score visar låg strokerisk och därmed rekommendationen "ingen antikoagulantion", hur ska man veta när patienten - endast pga sin ålder - i sinom tid får såpass hög risk att den hamnar över tröskelvärdet och då kvalificerar sig för antikoagulantiabehandling? Ska man beräkna ABC-score varje år?

Svar: Ålder är bara en del av underlaget i ABC-scores. För ålder som enskild parameter sker ingen större förändring under studieperioden (max 3,5 år) och därför har vi inte planerat någon ytterligare beräkning av ABC-score under studieperioden.

Fråga: Finns det någon nedre gräns för patientens njurfunktion för att kunna vara med i studien?

Svar: Patienten måste vara tillgänglig för alla NOAK, därför är den nedre gränsen 30 ml/min, eftersom inte alla NOAK är godkända under denna gräns. De vanliga dosreduktionskriterierna ska följas. Om rekommendationen är t ex Lixiana och patienten  har GFR <50 sänks dosen som vanligt till 30 mg 1x1.

bild månadsbrev januari 2021
Foto: Uppsala slott, Susanne Heller, UCR

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

kontakter månadsbrev januari 2021