Månadsbrev november 2020

Härligt att äntligen nå över 100 patienter/månad!!! Det är ett bra delmål och vi är så tacksamma för att vi tillsammans har lyckats med det.

Flera deltagande enheter (se nedan) har också nått milstolpar som är väl värda att uppmärksammas! Vi gratulerar och välkomnar Östra sjukhuset i Göteborg och Vrinnevisjukhuset i Norrköping som rekryterat sina första patienter.

Pandemin har inte släppt greppet om Sverige men vi hoppas att studien tills vidare ändå kan fortsätta rekrytera patienter. Naturligtvis kan pandemin försvåra målsättningen att rekrytera fler äldre och sjukare flimmerpatienter som Säkerhetskommittén uppmuntrat oss att göra. Men vi påminner gärna om att det fortfarande går fint att rekrytera de sköra patienter som ändå kommer till mottagning eller vårdas inneliggande. Studiedesignen innebär ju lyckligtvis bara telefonuppföljning vid 3 månader vilket innebär att patienter inte riskerar att utsättas för smitta vid något studie-återbesök.

Patientrekrytering

Oktobers rekrytering i korthet:

  • Studiens bästa rekryteringsmånad hittills med 101 inkluderade patienter!
  • Vecka 42 var studiens bästa rekryteringsvecka med 31 inkluderade patienter!
  • Cityheart överlägset bäst rekryterare under månaden och passerade 100 rekryterade patienter (på bara sju månader)!
  • Motala har rekryterat sin 50:e patient!
  • Två kliniker har rekryterat sina första patienter – Östra sjukhuset (Göteborg) och Vrinnevisjukhuset (Norrköping)!
  • 19 av studiens kliniker har varit aktiva och rekryterat!

 

    Månadsrekrytering oktober      Kliniker rekrytering oktober

Några vanliga frågor och svar - många fler finns på www.abcafstudy.se

Fråga: Räknas grenartärocklusion som tidigare TIA/stroke vid inklusionsbesöket i AURICULA?

Svar: Ja, verifierad grenartärocklusion räknas som TIA/stroke och därmed en riskfaktor för patienter med förmaksflimmer.

Fråga: Hur ska Pradaxa 150 mg 1x2 rekommendationen följas hos patienter med samtidig amiodaron behandling? 

Svar: Enligt FASS är det inte nödvändigt med dosreduktion av Pradaxa vid samtidig amiodaron behandling. Det är dock beskrivet att koncentrationen av Pradaxa i blodet ökar. Det är därför upp till varje prövare att ta ställning till om de anser att Pradaxa dosen behöver sänkas till 110 mg 1x2.

oktoberbild månadsbrev 2020

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

Bild studieteamet

Jonas Oldgren

Ziad Hijazi

Isabelle Lilja

Lina Gifting

Lotta Erixon

Frida Lindqvist

Cristina Alm

Koordinerande prövare

Bitr. koord. prövare

Projektledare

Projektledare, klinik

Projektkoordinator, lab

Monitor

Monitor

070-221 12 43

076-724 78 60

072-141 35 62

072-201 76 56

072-202 43 29

072-212 89 07

070-755 80 08

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.