Månadsbrev oktober 2020

ABC AF-studiens säkerhetskommitté sammanträdde den 29/9. Säkerhetskommitténs uppgift är att oberoende från studieledningen granska hur studien genomförs och att patienterna inte utsätts för risk. De har nu granskat data för de första 1 130 patienterna i studien.

Vi är glada för deras rekommendation att studien ska fortsätta som planerat. Det betyder att de inte identifierat några säkerhetsrisker för patienterna i studien. Utöver detta gav de två rekommendationer som vi alla tillsammans måste ta mycket stort ansvar för:

  • Randomisera även äldre och sjukare patienter!
  • Rekryteringstakten måste öka!!

Studien har överraskande många patienter med få riskfaktorer och hög andel i sinusrytm vid randomisering. Det är enligt säkerhetskommittén mycket viktigt att vi framåt fokuserar på att rekrytera patienter med fler riskfaktorer och gärna permanent förmaksflimmer, för att utvärdera skräddarsydd behandling även hos dem.

Vi är ytterst tacksamma för alla ”gamla” deltagande enheter som rekryterar fint och är glada för det stora intresset att starta studien vid nya sjukhus/enheter. Men det är tyvärr alltför många studiecentra som bara rekryterar enstaka patienter trots att vi alla vet att det finns gott om dem.

Om varje deltagande centra i snitt randomiserar en patient i veckan räcker det långt, två patienter i veckan är riktigt bra, och minst tre är fantastiskt!
Flera sjukhus och mottagningar klarar det redan men nu måste alla sikta på att nå dit!

Patientrekrytering

Vi ser på månadens rekrytering att flera kliniker kommit igång igen efter sommaren. Vi vill särskilt tacka Cityheart som toppar rekryteringstabellen med 19 rekryterade!

September har också sett Örebro rekrytera sin 200:e patient (fantastiskt!), Västerås och Köping komma igång på nytt, Östergötland (Linköpingsklinikerna och Motala) öka rekryteringstakten och Uppsala, Danderyd och Huddinge/Solna åter ta in patienter. Vi ser fram emot att spräcka månadsrekordet under oktober, vad sägs om 150 rekryterade?

Rekrytering per månad v40 2020 09 30

Rekryteringstabell Månadsbrev v40 2020 09 30

Några vanliga frågor och svar - många fler finns på www.abcafstudy.se

Fråga: Patienten har inte tillgång till en dator eller smartphone eller vill inte fylla i ASTA via www.svarsformular.se, ska jag dela ut ett formulär till patienten?

Svar: Informationsbladet gällande www.svarsformular.se lämnas ut till patienterna, dvs inga pappersformulär av ASTA. Om patienterna inte har tillgång till smartphone, dator, surfplatta etc och inte kan fylla i formuläret via webben kommer ett påminnelsebrev att skickas hem brevledes och efter någon vecka kommer formuläret hem till patienten i pappersformat som hen får fylla i och skicka in till en central samordnande enhet. Men försök i möjligaste mån att uppmuntra patienten att fylla i formuläret via nätet, kanske finns det någon släkting som kan hjälpa till om kliniken inte har en surfplatta eller dator att låna ut.

Fråga: Hur ska provtagningen vid 12-månadersbesöket för biomarkör-substudien hanteras under covid-19?

Svar: Högriskpatienter som deltar i biomarkör-substudien behöver inte genomföra 12-månadersbesöket för provtagning just nu. I EPM amendment 10, inskickat 17 juni 2020, godkändes en utökad provtagningstid upp till 24 månader efter randomisering.

Bild månadsbrev oktober 2020

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

Bild studieteamet

Jonas Oldgren

Ziad Hijazi

Isabelle Lilja

Lina Gifting

Lotta Erixon

Frida Lindqvist

Cristina Alm

Koordinerande prövare

Bitr. koord. prövare

Projektledare

Projektledare, klinik

Projektkoordinator, lab

Monitor

Monitor

070-221 12 43

076-724 78 60

072-141 35 62

072-201 76 56

072-202 43 29

072-212 89 07

070-755 80 08

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.