Månadsbrev maj 2020          

Trots både pandemi och påskledigheter har flera både små och stora enheter lyckats rekrytera patienter även i april vilket förstås är mycket glädjande! Vi påminner om möjligheten att rekrytera i samband med inneliggande vård eftersom studien inte innebär fysiska återbesök som skulle kunna innebära smittrisk. Det måste förstås alltid finnas möjlighet att analysera ABC-prover för att du ska kunna rekrytera en patient till studien. Men om det tillfälligt är besvärligt med biobankning pga pandemin så kan man rekrytera patient utan att ta proverna till biobanken. Ett annat bra tips är att sätta upp lämpliga patienter som ni identifierat på ”väntelista” för senare inklusion i studien.

Under pågående pandemi är det ju i större utsträckning yngre patienter som kommer på mottagningsbesök och det är förstås helt okej att rekrytera dem. På sikt är det väldigt viktigt att även äldre och patienter med samsjuklighet tas med i studien så att vi kan utvärdera nytta med skräddarsydd behandling även hos dem. Då kan studien ge ett värdefullt resultat för hela förmaksflimmerpopulationen och vi vet ju att de äldre dominerar i den gruppen.

Tack till alla som deltog i det virtuella prövarmötet 22 april, inte minst till Faris Al-Khalili som gav tips för framgångsrik rekrytering och Carl-Johan Carlhäll som presenterade den spännande MR-substudien som nu planeras! En fråga som diskuterades finner ni svar på längre ned i detta brev och på websidan.

Körsbär 3 spegel och reducerad

Patientrekrytering
Vi är tacksamma för alla som kämpar på med rekryteringen i studien trots covid-19! Särskilt tack till Cityheart som tog in 10 patienter under april och Örebro som tog in 9 patienter.

Vid april månads slut hade 919 patienter rekryterats och 25 kliniker kan inkludera.

 Graf 2020 01 31    Tabell 2020 01 31

Några vanliga frågor och svar – många fler finns på www.abcafstudy.se 
Fråga: Hur ska man tänka när behandlingsrekommendationen uppger att man ska sätta in ACE-hämmare, ARB, eller statin (ibland till en ganska ”frisk” patient)?
Svar: Alla rekommendationer har tagits fram av styrgruppen i samband med design av studien, med fokus på modifierbara risker och behandlingar som visats minska sjuklighet och död. Biomarkörerna i ABC AF-risk scores är associerade med de underliggande sjukdomsprocesserna som bidrar till högre dödlighet och risk för stroke och blödningskomplikationer hos patienter med förmaksflimmer och ger därmed möjlighet att tidigt förebygga risker. Denna pragmatiska strategistudie utvärderar individuellt riskbaserad behandlingsrekommendation, där studieläkaren sedan fattar beslut som förhoppningsvis innebär att rekommendation följs. Det innebär att till exempel ACEi/ARB är lämpligt till patienter med ABC-identifierad hög strokerisk, men om patientens blodtryck är lågt kan ansvarig läkare avstå från att sätta in behandling. På motsvarande sätt är statiner rekommenderade till patienter med hög kardiovaskulär risk, t ex till alla med genomgången stroke, och kan övervägas även till de patienter som med ABC-scores identifieras ha en förhöjd strokerisk.

Kalendarium
Webbaserade startmöten
för kliniker, eller om man vill delta för att få mer information om studien. Möjliga startmöten kl 15:00-17:00 framöver är: 11, 14, 18 och 20 maj.

Lunchmöten via Zoom där två läkare i styrgruppen för ABC AF-studien berättar om olika aspekter av studien. Tid ges även till att diskutera era erfarenheter och ge svar på eventuella frågor.
Mötena hålls varannan tisdag klockan 12:15-12:45, och nästa möte är 12 maj.

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

Jonas Oldgren 2 Ziad Hijazi 2 isabelle Lina Gifting ny
Susanna Thörnqvist
Frida Lindqvist 2
Jonas Oldgren Ziad Hijazi Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist   Frida Lindqvist
Koordinerande prövare Bitr. koordinerande prövare   Projektledare            Projektledare, klinik   Projektledare, lab Monitor
0702-211243   018-611 29 18 072-141 35 62 072-201 76 56 076.768 88 30 072-212 89 07
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.