Stort tack till Desjana Hamataj och Henrik Berntsson som har randomiserat Varbergs 89:e patient.