Stort tack till Erika Isaksson och Peter Thomasson Sommer som har randomiserat Halmstads 30:e patient.