Stort tack till Björn Cederin som har randomiserat Skövdes 35:e patient.