Stort tack till Fredrik Büchwald som har tagit in Malmös 36:e patient.