Stort tack till Erik Lundström och Signild Åsberg som har randomsierat Uppsalas 76:e patient.