Stort tack Kirsten Hartmann och Bongomin Otto som har randomiserat Oskarshamns 14:e patient.