Stort tack till Eva Åkerhage och Björn Cederin som har randomiserat Skövdes 31:a patient.