Stort tack till Zoë Oberli och Jan-Erik Karlsson som har randomiserat Sahlgrenskas 70:e patient.