Stort tack till Malin Edeholt och Indra Haugen som har randomiserat Sundvalls 32:a patient.