Författarna  Lundgren - Troëng artikel med Swedvasc-data ” Treatment choice and survival after ruptured abdominal aortic aneurysm: A population-based study” har  blivit föremål för en editorial och invited comment i senaste numret av JVS. Både kommentaren och editorialen är mycket bra skrivna.

Treatment of ruptured abdominal aortic aneurysms in the endovascular-first era

Endovascular repair of ruptured abdominal aortic aneurysm is superior to open repair: Propensity-matched analysis in the Vascular Quality Initiative Inferring causality

Thomas TroengFredrik Lundgren

Swedvascpriset 2020 tilldelas Henrik Djerf  för arbetet

Low Risk of Procedure Related Major Amputation Following
Revascularisation for Intermittent Claudication: A Population Based Study 

Läs artikeln

 

Stort Grattis Henrik

Medalj 1:a pris

Henrik Djerf

Tema: Den äldre patienten    

Läs årsrapporten för 2020

Årsrapport 2020

https://ssvs.nu/wp-content/uploads/2020/04/SSVS-information-om-covid-30-3.pdf

https://www.vr.se/nyckelord/oppen-tillgang-till-forskningsdata.html


Covid-virus

 

För att få en uppfattning om vad som händer med våra patienter under Covid-19 pandemin har det tillkommit tre variabler i registret. Två variabler berör patienten själv: har patienten infektion (eller har haft) och är patienten testad för covid-19? Dessa variabler är harmoniserade med andra register som valt att införa specifika Covid-19 variabler. Under op-fliken finns en variabel som handlar om huruvida patientens operation har blivit uppskjuten pga pandemin. 

Variablerna är obligatoriska att registrera och kommer att vara med i registret så länge vi påverkas av pandemin

 

 

 

2019-04-10

Urvalet för nulägesrapporten är nu justerat och rapporterna som presenteras i registret är korrekta.

 

Tyvärr har underlaget för aortaingrepp som presenteras i nulägesrapporten i registret inte justerats efter att den nya aortamodulen tagits i bruk. De data som redovisas nu är samtliga ingrepp som lagts in i modulen förutom ruptur, dvs en salig röra av dissektioner och komplexa aneurysm. Urvalet kommer att justeras till infrarenala intakta aneurysm, precis som det är tänkt att vara, men för närvarande kan ni bortse från aneurysmdata i nulägesrapporten. 

 

TILLFÄLLIGT STOPP AV INKLUSION TILL SWEDEPAD-STUDIERNA

Med anledning av den systematiska litteraturöversikten och metaanalysen från Katsanos och medarbetare (Artikel i Journal of the American Heart Association) beslutade SWEDEPADs data monitoring and safety committee att göra en interrim säkerhetsanalys av SWEDEPADs säkerhetsvariabler. Metaanalysens fynd, och resultaten av säkerhetsanalysen, gjorde att DSMC den 8 december 2018 rekommenderade ett tillfälligt avbrott med inklusion av patienter i SWEDEPAD studierna. Detta effektuerades den 10 december genom beslut i styrgruppen och genom att randomiseringsfunktionen i Swedvasc registret blockerades.

Det görs nu en noggrann och grundlig genomgång av patienter som hittills randomiserats i SWEDEPAD 1 och 2 avseende denna säkerhetsvarning. Genomgången kräver komplettering av data och därför kommer det tillfälliga stoppet av inklusion att gälla åtminstone fram till i början av februari 2019.

Nu finns föreläsningar som ppt och textfiler med instruktioner och tips för registreringar av venösa trombolyser och stentningar i modulen Infrarenal Obstruktion samt för varicer. Filerna finns i fliken Dokument/manualer.

Nu kan ni ladda ned årsrapporten 2018 som vanligt, ni hittar den under fliken årsrapporter.

Årets rapport med temat Benartärsjukdom som presenterades på Kärlmötet i Stockholm finns nu som högupplöst version här: http://fliphtml5.com/bookcase/pajht

Rapporten kommer att läggas upp som pdf som vanligt också (webmaster har lite tekniska bekymmer just nu), den pdf:en är dock inte högupplöst, varför det kan vara bättre att skärmdumpa den högupplösta om man vill ha bilder till presentationer etc.

Now there is an English summay of the 2017 report. You find it here.

Marlene Hensäter arbetar åter för registret, nu på konsultbasis, hon hjälper till med supportfrågor som lokalansvarig inte kan lösa. Marlene fungerar även som en kontakt mellan UCR/Swedvasc ledningsgrupp och användarna . Nås på mail, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nu kan ni ladda ned vår patientfolder i pdf format. Här beskrivs kortfattat de vanliga kärlsjukdomarna och behandlingar.

Nu har swedvasc fått sina egna stagar som röstades igenom på SSVS årsmöte under kirurgveckan. Här hittar ni dem.

Styrgruppen har förändrats efter årsmötet, ni hittar aktuella registermedarbetare under fliken kontakter.

 

Ny venmodul 1 februari

Allt fler sjukdomstillstånd i venerna blir tillgängliga för kärlkirurgisk åtgärd, fr a med nya endovaskulära metoder. Venmodulen har därför nu reviderats. Läs mer om den nya modulen här.

Måndagen den 3 november startade SWEDEPAD, världens hittills största registerrandomiserade medicinska studie i syfte att studera åderförkalkning i benens pulsådror.

Studiedatabasen och registerrandomiseringsfunktionen kopplad till SWEDVASC sjösattes på måndagen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Flera andra sjukhus i Sverige ligger i startgroparna att börja inkludera patienter i denna studie som använder ett etablerat medicinskt kvalitetsregister som bas.

Swedepads hemsida hittar ni HÄR.

Det har varit bekymmer med omärkta VascuQol lappar och därför lanseras nu en VascuQol med plats att fylla i namn och ID. Bra att använda om man skickar hem den till patienterna för att fylla i hemma inför besöket på sjukhuset.

Ladda ned den här.

3:e februaristart för benartärmodulen!

Samtliga ingrepp mot ocklusiv sjukdom från aorta ned till fotsulorna registreras nu i benartärmodulen!

Även retroaktiva registreringar ska registreras i de nya modulerna (benartär och popliteaaneurysm).

Den gamla infrainguinalmodulen är nu stängd för nyregistrering, enbart 30 d och 1 års kontroller kan registreras i den.

Vi hoppas kunna ge er ett smakprov av registreringarna i den nya modulen under vårmötet i Båstad med spännande data över vilka patienter vi har behandlat under vår-vintern.

 

Den nya benartärmodulen (BAS) kommer förhoppningsvis att vara klar för registrering i början på januari. I denna modul införs PROM (patient reported outcome measures) i form av det validerade VascuQol-6 frågeformuläret. Du kan redan nu ladda ned och bekanta dig med VascuQol-6, formuläret hittar du här. Det finns även en engelsk version här.

En annan nyhet i BAS blir att samtliga aorto-iliakala och femuropopliteala lesioner ska svårighetsgraderas enl TASC II skalan. Den hittar du här!

Om länkarna inte fungerar hittar du samtliga formulär under fliken dokument. 

Det är bra om man redan nu börjar fundera på hur VascuQol-6 kan användas på bästa sätt på era enheter inför uppstarten av BAS.

 

 

 

Nya regler för datauttag med anledning av den nya patientdatalagen

Med anledning av den nya patientdatalagen som kräver att patientdata hanteras på ett formaliserat sätt måste man i fortsättnigen fylla i ytterligare en blankett för att få ut data från Swedvasc. Registerhållaren är numera den juridiska huvudmannens representant (för Swedvasc Region Skåne)- därför krävs registerhållarens underskrift. Ytterligare information finns under Forskning.