SWEDEPAD-symposium 24 november 2022

Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Boende för tillresta deltagare: Hotell Panorama, Eklandagatan

Gemensam middag 23/11 kl 19.00 på Hotell Panorama

Programpunkter:

  • Tillbakablick och uppdatering av status för SWEDEPAD
  • Inspelade patientfall. Tekniska aspekter.
  • Vad hände sedan?
  • Vilken betydelse kan SWEDEPAD få?
  • Vilka andra läkemedel än paclitaxel kan användas vid PAD?
  • Andra indikationer för DEB/DES i perifera kärl.
  • Nyheter från industrin.
  • Swedvasc och nationella studier. Vad är på G?

Varmt Välkomna!

* Ingen avgift för själva mötet. Alla är välkomna! Begränsat antal platser. Först till kvarn. Anmälan senast 24 oktober. Kostnader för resa, middag och boende täcks av studiens medel för upp till 5 personer per deltagande sjukhus. För information och anmälan kontakta Sanna Gudmundsson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

2022 års rapport för 2021 års operationer är klar! Du hittar den under fliken årsrapporter. 

 

Nu är det dags att ansöka om Swedvascpriset. Bästa vetenskapliga publikation baserad på Swedvascdata under 2021 tilldelas 10 000 kr. Vinnaren tillkännages i samband med SSVS vårmöte. Ansökningsmall återfinner ni här på hemsidan under fliken Forskning samt Ansökningsmallar. För att bedömas måste ansökan vara oss tillhanda senast 17:e april.

Använder ni produkter som saknas i aortamodulen kan dessa mailas in till;

Magnus Jonsson: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 

Catharina Cicek: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

aortamodulen

2021 års rapport för 2020 år operationer är klar! Du hittar den under fliken årsrapporter, dels som vanlig pdf, men också som årets nyhet: i uppslagsversion för att lättare läsa tabeller.

omslag 2021 rapport

2021-01-12

Bland annat pga. ny strålskyddslagstiftning 2018-06-01, har möjlighet till registrering av stråldos och genomlysningstid 21-01-01 införts i registret, med start i aortamodulen (övriga moduler med endovaskulär/hybridingrepp behandling följer).

Då man väljer operationsmetod ”Endovaskulär operation” eller ”Hybridingrepp” aktiveras möjligheten att ange DAP-värde och genomlysningstid.

Man väljer först i en rullista vilken tillverkare man använder, varvid programmet automatiskt väljer rätt enhet för DAP-värdet. Man avläser DAP-värde och genomlysningstid från modaliteten, och anger i registret enligt figur nedan.

strålbild

 

 

2021-01-04

Nu introduceras en uppdaterad karotismodul. Den nya modulen ser till stor del likadan ut som tidigare, men några variabler har tagits bort medan ett antal nya har introducerats. Det är framförallt läkemedelsbehandling i anslutning till symptom och behandling som behöver belysas, men även den preoperativa utredningen, det peroperativa förloppet och den postoperativa uppföljningen blir något mer detaljerade.

Subocklusion är ett tillstånd där ECST och NASCET inte riktigt har gett oss vägledning hur vi skall behandla våra patienter på bästa sätt, och vi försöker nu få en uppföljning på den del av dessa patienter som behandlas operativt.

Som vanligt gäller att strokeförebyggande ingrepp på halskärlen (inklusive strokepreventiva åtgärder på CCA och tr brachiocephalicus) skall registreras i karotismodulen, medan halskärlsdeviationer vid aortaingrepp, karotisingrepp efter trauma etc. registreras i övrig artär.

Maila gärna synpunkter direkt till karotisansvarig Magnus Jonsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

20-12-11

VIKTIG INFO:

Från 1:a januari 2021 införs nya KVÅ koder för kärlkirurgiska ingrepp. Dessa kommer att ersätta de nuvarande koderna i kapitel P. Detta berör oss alla, ändringar kommer att införas i samtliga journalsystem och operationsplaneringsprogram. Mer info finns i menyn dokument: KVÅ koder, exempel på koder finns i KVÅ tabeller. Ytterligare info finns i en pptx fil: KVÅ koder presentation i Dokument fliken. Och nu även en ny lathund (KVÅ lathund) !

Författarna  Lundgren - Troëng artikel med Swedvasc-data ” Treatment choice and survival after ruptured abdominal aortic aneurysm: A population-based study” har  blivit föremål för en editorial och invited comment i senaste numret av JVS. Både kommentaren och editorialen är mycket bra skrivna.

Treatment of ruptured abdominal aortic aneurysms in the endovascular-first era

Endovascular repair of ruptured abdominal aortic aneurysm is superior to open repair: Propensity-matched analysis in the Vascular Quality Initiative Inferring causality

Thomas TroengFredrik Lundgren

Swedvascpriset 2020 tilldelas Henrik Djerf  för arbetet

Low Risk of Procedure Related Major Amputation Following
Revascularisation for Intermittent Claudication: A Population Based Study 

Läs artikeln

 

Stort Grattis Henrik

Medalj 1:a pris

Henrik Djerf

Tema: Den äldre patienten    

Läs årsrapporten för 2020

Årsrapport 2020

https://ssvs.nu/wp-content/uploads/2020/04/SSVS-information-om-covid-30-3.pdf

https://www.vr.se/nyckelord/oppen-tillgang-till-forskningsdata.html


Covid-virus

 

För att få en uppfattning om vad som händer med våra patienter under Covid-19 pandemin har det tillkommit tre variabler i registret. Två variabler berör patienten själv: har patienten infektion (eller har haft) och är patienten testad för covid-19? Dessa variabler är harmoniserade med andra register som valt att införa specifika Covid-19 variabler. Under op-fliken finns en variabel som handlar om huruvida patientens operation har blivit uppskjuten pga pandemin. 

Variablerna är obligatoriska att registrera och kommer att vara med i registret så länge vi påverkas av pandemin

 

 

 

2019-04-10

Urvalet för nulägesrapporten är nu justerat och rapporterna som presenteras i registret är korrekta.

 

Tyvärr har underlaget för aortaingrepp som presenteras i nulägesrapporten i registret inte justerats efter att den nya aortamodulen tagits i bruk. De data som redovisas nu är samtliga ingrepp som lagts in i modulen förutom ruptur, dvs en salig röra av dissektioner och komplexa aneurysm. Urvalet kommer att justeras till infrarenala intakta aneurysm, precis som det är tänkt att vara, men för närvarande kan ni bortse från aneurysmdata i nulägesrapporten. 

 

TILLFÄLLIGT STOPP AV INKLUSION TILL SWEDEPAD-STUDIERNA

Med anledning av den systematiska litteraturöversikten och metaanalysen från Katsanos och medarbetare (Artikel i Journal of the American Heart Association) beslutade SWEDEPADs data monitoring and safety committee att göra en interrim säkerhetsanalys av SWEDEPADs säkerhetsvariabler. Metaanalysens fynd, och resultaten av säkerhetsanalysen, gjorde att DSMC den 8 december 2018 rekommenderade ett tillfälligt avbrott med inklusion av patienter i SWEDEPAD studierna. Detta effektuerades den 10 december genom beslut i styrgruppen och genom att randomiseringsfunktionen i Swedvasc registret blockerades.

Det görs nu en noggrann och grundlig genomgång av patienter som hittills randomiserats i SWEDEPAD 1 och 2 avseende denna säkerhetsvarning. Genomgången kräver komplettering av data och därför kommer det tillfälliga stoppet av inklusion att gälla åtminstone fram till i början av februari 2019.

Nu finns föreläsningar som ppt och textfiler med instruktioner och tips för registreringar av venösa trombolyser och stentningar i modulen Infrarenal Obstruktion samt för varicer. Filerna finns i fliken Dokument/manualer.

Nu kan ni ladda ned årsrapporten 2018 som vanligt, ni hittar den under fliken årsrapporter.

Årets rapport med temat Benartärsjukdom som presenterades på Kärlmötet i Stockholm finns nu som högupplöst version här: http://fliphtml5.com/bookcase/pajht

Rapporten kommer att läggas upp som pdf som vanligt också (webmaster har lite tekniska bekymmer just nu), den pdf:en är dock inte högupplöst, varför det kan vara bättre att skärmdumpa den högupplösta om man vill ha bilder till presentationer etc.

Now there is an English summay of the 2017 report. You find it here.

Marlene Hensäter arbetar åter för registret, nu på konsultbasis, hon hjälper till med supportfrågor som lokalansvarig inte kan lösa. Marlene fungerar även som en kontakt mellan UCR/Swedvasc ledningsgrupp och användarna . Nås på mail, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nu kan ni ladda ned vår patientfolder i pdf format. Här beskrivs kortfattat de vanliga kärlsjukdomarna och behandlingar.

Nu har swedvasc fått sina egna stagar som röstades igenom på SSVS årsmöte under kirurgveckan. Här hittar ni dem.

Styrgruppen har förändrats efter årsmötet, ni hittar aktuella registermedarbetare under fliken kontakter.

 

Ny venmodul 1 februari

Allt fler sjukdomstillstånd i venerna blir tillgängliga för kärlkirurgisk åtgärd, fr a med nya endovaskulära metoder. Venmodulen har därför nu reviderats. Läs mer om den nya modulen här.

Måndagen den 3 november startade SWEDEPAD, världens hittills största registerrandomiserade medicinska studie i syfte att studera åderförkalkning i benens pulsådror.

Studiedatabasen och registerrandomiseringsfunktionen kopplad till SWEDVASC sjösattes på måndagen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Flera andra sjukhus i Sverige ligger i startgroparna att börja inkludera patienter i denna studie som använder ett etablerat medicinskt kvalitetsregister som bas.

Swedepads hemsida hittar ni HÄR.

Det har varit bekymmer med omärkta VascuQol lappar och därför lanseras nu en VascuQol med plats att fylla i namn och ID. Bra att använda om man skickar hem den till patienterna för att fylla i hemma inför besöket på sjukhuset.

Ladda ned den här.

3:e februaristart för benartärmodulen!

Samtliga ingrepp mot ocklusiv sjukdom från aorta ned till fotsulorna registreras nu i benartärmodulen!

Även retroaktiva registreringar ska registreras i de nya modulerna (benartär och popliteaaneurysm).

Den gamla infrainguinalmodulen är nu stängd för nyregistrering, enbart 30 d och 1 års kontroller kan registreras i den.

Vi hoppas kunna ge er ett smakprov av registreringarna i den nya modulen under vårmötet i Båstad med spännande data över vilka patienter vi har behandlat under vår-vintern.