Ansökan om ekonomiskt forskningsbidrag

Forskningsmedel kan sökas, dels som lönemedel, dels som projektbidrag. Med hänsyn till gällande regelverk sker utbetalning av beviljade medel enligt följande:

Då lönemedel beviljas ansöker man om tjänstledighet med lön och bifogar bidragsbeslutet till arbetsgivaren, som fakturerar Swedvasc (UCR).

För att kunna erhålla projektmedel måste ett projektkonto skapas hos arbetsgivaren. Beviljade medel utbetalas till detta konto och lokal överenskommelse görs hur medlen ska hanteras