1. Etablera kontakt med registret
  Ta kontakt med Forskningsrådets ordförande eller någon annan i styrgruppen för att diskutera om det går att använda kvalitetsregistrets data för det du har tänkt dig. Gör detta innan du skickar ansökan till den regionala etikprövnings-nämnden om det är aktuellt. Då kan du också få veta om något motsvarande projekt pågår någon annanstans och om uttaget är förenat med kostnader. 

 2. Ansök hos EPN
  Ansök om tillstånd för att få bedriva forskning hos den regionala etikprövningsnämnden. Ansökan ska vara så detaljerad att registret kan bedöma vad etikprövningsnämnden har godkänt avseende vilka data som får användas och hur personuppgifterna ska hanteras genom en detaljerad beskrivning av personnummerhantering, kodning och kryptering etc. Ange även vilken tidsperiod som ska studeras.

 3. Ansök om datauttag från registret enligt blankett
  Därefter laddar du ned ansökningsblankett på vår hemsida. Skicka den ifyllda blanketten ”Formulär för beställning av datautdrag från kvalitetsregister vid UCR” inkl. bilagor till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Ansökan finns att hämta under forskning/ansökningsmallar. Blanketten ska vara fullständigt ifylld och följande bilagor bifogade:
  I) EPN ansökan och EPN beslut samt ev. EPN kompletteringar
  II) Projektplan
  III) PUB-avtal (om tredje part är involverad i databearbetning)
  IV) Variabellista
  V) Tänk på att även skicka en kort beskrivning av projektet (max 200 ord) för publicering på hemsidan.

 4. Ansökan behandlas
  Ansökan bedöms av Forskningsrådet. Sekretess- och utlämnandeprövning görs av UCR.

 5. Beslut om utlämnande och avtal upprättas
  A) Ett beslut om utlämnande och avtal upprättas. Avtalet reglerar t.ex.
  a. Eventuella kostnader för uttaget.
  b. Vilka variabler som ska lämnas ut.
  c. Hur länge forskaren får ha tillgång till data enligt projektet.
  B) Ett beslut om avslag fattas
  Vid avslag ska ett skriftligt beslut upprättas och meddelas forskare. Forskare har rätt att överklaga beslutet, och får information vid avslaget om hur beslutet kan överklagas.

 6. Utlämnande
  När beslut om utlämnande är upprättat , skickas ett mail till dig om detta. Från och med att registerhållare godkänt ansökan, tar det i normalfallet 6-8 veckor att leverera data.

 7. Resultat av studien redovisas till registret
  Resultat redovisas till registret inom avtalad tid och på anvisat sätt.

 8. Ny forskningsfråga
  En ny forskningsfråga kräver alltid en ny ansökan även om data redan levererats.

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.