Totala antalet registreringar per sjukhus och typ av operation, artärer

Figuren visar registreringar de senaste 12 månaderna.

Totala antalet registreringar per sjukhus och typ av operation, artärer
Totala antalet registreringar per sjukhus och typ av operation, vener

Figuren visar registreringar de senaste 12 månaderna.

Totala antalet registreringar per sjukhus och typ av operation, vener
 Antalet operationer per ingreppstyp