Totala antalet registreringar per sjukhus och typ av operation, artärer

Figuren visar registreringar de senaste 12 månaderna.

swedvasc ven
Totala antalet registreringar per sjukhus och typ av operation, vener

Figuren visar registreringar de senaste 12 månaderna.

swedvasc reg