Nu finns NRS höstmötes PP under - Möten - Årets möte.

UCR har gjort en översyn och förändring av NRS registerhemsida med utgångspunkt från tillgänglighetsperspektivet, som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.
Detta innebär t ex att sökning på underrubriker under huvudrubrikerna överst sker på nytt sätt. Underrubriker hamnar nu vid sidan i bilden i stället för direkt under huvudrubrikerna.

Rapport 2020:2, Årsrapport 2019 del 2, ligger under NRS specialistvård Årsrapport NRS - från 2020.

Rapport 2020:2, Årsrapport 2019 del 2 bilaga, ligger under NRS specialistvård Årsrapport NRS - från 2020

Rapporten 2020:1, Årsrapport 2019 del 1,  ligger under NRS specialistvård, Årsrapport NRS - från 2020.

Nu ligger bilaga 2020:1 för årsrapport 2020, för patienter som avslutats 2019, under flik NRS specialistvård/årsrapport 2019

  • Uppdatering av ICD10-koderna: Registreringar med enkätdatum (från initialregistreringen) 2020-01-01 och senare kommer att välja koder från 2020 års ICD10-kodlista med anledning av att UCR gör en statisk lösning så att det är 2020 års lista som gäller framöver för Diagnosregistrering.

  • Beställningssidan för Excel-rapporten är uppdaterad så att ”Man och kvinna” är borttagen från Kön.Icke-obligatoriska beställningsvariabler ej längre presenteras med ”Välj något” för att man inte ska tro att man måste välja något.

Texten är justerad under punkt 4 Patientkategori: Nu till

1= "Enbart smärtutredning (utifrån ett biopsykosocialt perspektiv)" från tidigare "Enbart smärtteamutredning"

Vi har upptäckt ett fel i Individrapprot Tabell. Siffra för Vardagsmotion saknas trots intmatning

Årsavgiften för deltagande i NRS specialistvård blir 25 000 kr år 2020.

Vid val av variabel "Aktuell arbetsform" visas inte korrekt antal patienter, dvs oavsett vad du väljer får du lika många patienter. Buggen är inrapporterad.

Minnesanteckning NRS höstmöte 19-20 september, 2019 finns nu under fliken Möten Konferens - Årets möten.