20190219
Fel i Grupprapport delskalor och Profiler i MPI är anmält. Demografirapport kan ej genereras.

UCR har nu uppdaterat Grupprapporterna och flera buggar ska var åtgärdade. Tacksam feedback avseende funktionalitet eller om ni har frågor till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Klarmarkering inför Årsrapporterna 2019 (dels över patienter som avslutats under 2018 samt över patienter som följts upp 1 år efter rehab 2017):

o För att få med patienterna som avslutade sin rehab 2018 behöver ni klarmarkera deras frågeformulär senast 18/1 2019.

o För att få med patienterna som hade sin 1-årsuppföljning under 2018 (som gick i rehab under 2017) behöver ni klarmarkera deras frågeformulär senast 22/3 2019.

Information om tillgänglighet till NRS specialistvårds data registrerat före 2016-08-01 i den ”gamla plattformen”.

UCRs underhåll av den gamla plattformen med data fr om 2009 tom 2016-08-01 (initial registrering och därefter den tillhörande uppföljning) kommer att upphöra from Februari 2019.

Enheter har möjligheter att ta ut egen data (t ex grupprapport, excelrapport eller bortfallsredovisning) för kvalitetsuppföljning från den gamla plattformen fram till senast den 31/1 2019. Därefter kommer utkörning endast kunna göras mot betalning via UCR. Gör så här för excelrapport: Öppna rapporter i gamla NRS,  välj ”export till excel”  ta ett tidsintervall from 2000 till idag och välj enbart ”klarmarkerade=nej”. Information enligt ovan skickas även till Verksamhetschef och kontaktpersoner i NRSsv enligt er anmälningslista till NRS.

Rand 36 har uppdaterats då vi blivit uppmärksamma på att fråga 2 har ett något annorlunda svarsalternativ än den version som fanns i NRSsv. Tidigare Svarsalternativ fråga 2: Utmärkt (1), Mycket god (2), God (3), Någorlunda (4), Dålig (5).
Korrekta svarsalternativ fråga 2: Mycket bättre (1), något bättre (2), Ungefär densamma (3) Något sämre (4), mycket sämre (5)
Samtliga kontaktperson får den uppdaterade versionen tillsända via mail

 

Intressant läsning: Evidensdokumentet  "Evidens för icke farmakologiska interventioner inklusive Multimodal rehabilitering vid kroniska smärtor - ett kontinuerligt evidensarbete" finns nu publicerat under fliken Forskning.

På grund av att EQ5D inte längre får ligga publikt har vi tagit bort alla frågeformulär där EQ5D ingår från hemsidan.
När ni behöver frågeformulär får ni maila er nationella koordinator Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. så mailar någon av oss formulären till er.
Vi hoppas kunna hitta en lösning där ni kan öppna frågeformulären via er inloggning så småningom.

 

Från och med 25 maj gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige. Den ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Alla kvalitetsregister, inklusive NRS, behöver göra vissa förändringar för att leva upp till kraven i GDPR. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett direktiv för detta. En del info från SKL finns att läsa här: http://www.kvalitetsregister.se/drivaregister/juridikochregelverk.1946.html

Uppdaterade frågeformulär med patientinformation anpassad till GDPR finns nu publicerade.

OBS Rödmarkerad text anpassas till varje enskild enhet.

SKL har under några år extra finansierat nationella kvalitetsregister, vi har minska våra avgifter till deltagande enheter under flera år. Avgiften för deltagande i NRS specialistvård blir 20 000 kr/ år from 2018 i paritet med procentuell nerdragen extra finansiering från SKL.

Årsrapporter 2018 (avslut rehab 2017 samt ettårs uppföljning 2016) för NRS specialistvård finns nu publicerad under flik NRS specialistvård/Årsrapporter.

MPI-profilerna beräknas på felaktigt sätt, så använd inte dessa innan felet är avhjälpt. Värde genereras även om del 2 inte är ifyllt.

ÅTGÄRDAT!

Rand fysisk funktion visar fel värde i individrapport (graf). Övriga rapporter visar rätt värde.

Nu finns NRS specialistvårds årsrapport del 1 att ladda ner under "NRS specialistvård" -"Årsrapporter". Den är uppdelad i en huvuddel och en bilaga. Den avser patienter avslutade under 2016.

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK