3. Personal ifyllt Formulär (PiF)

3. Personal ifyllt Formulär (PiF)

201016: utökad information på Personalifyllt formulär fråga 7; "OBS gäller initialt"
200311: Text Uppdaterad sid 1 (5 Direktsökande Tillägg (egenremiss), samt förklaring till punkt 4 sid 2 Patientkategori 1 Enbart smärtutredning. Tillägg: (avser patienter som utreds för att avgöra rehabiliteringsbehov enligt Patientkategori 2)
191227: Texten i Personal I Fyllt Formulär Punkt 4 har justerats. Från "Enbart smärtteamutredning" nu till "Enbart smärtutredning (utifrån ett biopsykosocialt perspektiv)"

Filnamn: PiF Personalifyllt rev 201016.doc
Filestorlek: 110 KB