From den 27/10 kommer Patientkategorier i det Personalifyllda formuläret att kunna registreras. Se flik Formulär.