Senast den 20/1 2021 ska alla registreringar för Initialt och Avslut 2020 vara klarmarkerade för att era Resultat ska komma med i Årsrapporten för Avslutade patienter under 2020.

Senast den 22/3 2021 ska 1 års uppföljningar vara klarmarkerade Initialt, Avslut och 1 årsuppföljning för patienter som avslutades 2019 och hade 1 års uppföljning 2020 för att komma med i Årsrapporten för Uppföljning.

Vid frågor hör av er till Nationell Koordinator: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Det nya PiF (Frågeformulär till personal daterat 201008 (fotnot) gäller för patienter med Initialt Enkätdatum from den 28/10 2020.
Under flik Rutiner NRSpv finns ett dokument med rutin för hur du gör om du råkat använda "fel" version av PiF i inmatningssidan.

 

Inmatning av Patientkategorierna on-line fr om 201028. Det nya Personaluppfyllda formuläret gäller patienter med första Enkätdatum efter den 201028

 

 

Nu finns NRS höstmötes PP under - Möten - Årets möte.

From den 27/10 kommer Patientkategorier i det Personalifyllda formuläret att kunna registreras. Se flik Formulär.

Rapport 2020:2, Årsrapport 2019 del 2 bilaga, ligger under NRS specialistvård Årsrapport NRS - från 2020.

 

Se dokumentet ”Rutiner för enheter i NRS” under flik Primärvård/Rutiner.

 

Rapport 2020:2, Årsrapport 2019 del 2 bilaga, ligger under NRS primärvård, Årsrapport NRS - från 2020

Rapport 2020:1, Årsrapport 2019 del 1,  ligger under NRS primärvård - Årsrapport NRS - från 2020

Nu ligger bilaga 2020:1 för årsrapport 2020, patienter som avslutats 2019, under flik NRS primärvård/årsrapport.

Preliminärt datum för NRS Höstmöte är den 10-11 September 2020

  • Uppdatering av ICD10-koderna: Registreringar med enkätdatum (från initialregistreringen) 2020-01-01 och senare kommer att välja koder från 2020 års ICD10-kodlista med anledning av att UCR gör en statisk lösning så att det är 2020 års lista som gäller framöver för Diagnosregistrering.

  • Beställningssidan för Excel-rapporten är uppdaterad så att ”Man och kvinna” är borttagen från Kön. Icke-obligatoriska beställningsvariabler ej längre presenteras med ”Välj något” för att man inte ska tro att man måste välja något.
  • Klarmarkering inför Årsrapporterna 2020 (dels över patienter som avslutats under 2019 samt över patienter som följts upp 1 år efter rehab 2018):
    • För att få med patienterna som avslutade sin rehab 2019 behöver ni klarmarkera deras frågeformulär senast 17/1 2020.
    • För att få med patienterna som hade sin 1-årsuppföljning under 2019 (som gick i rehab under 2018) behöver ni klarmarkera deras frågeformulär senast 24/3 2020.
    • Kontakta oss om ni har frågor kring detta.

Vid val av variabel "Aktuell arbetsform" visas inte korrekt antal patienter, dvs oavsett vad du väljer får du lika många patienter. Buggen är inrapporterad.