Årsrapporter 2014 specialistvård

Nyregistrerade patienter 2014 samt patienter som avslutats under 2014.

Version 2: Rättelse på Tabell 3a-b. "Arbete har stor eller mycket stor betydelse sominkomstkälla (svarsalternativ 1+2)" har ändrats till "Arbete har stor eller mycket stor betydelse utöverbetydelse som inkomstkälla (svarsalternativ 1+2)".

Patienter som följts upp ett år efter avslutad rehabilitering.

Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialicerad Smärtvård.

Uppdaterad version, oktober 2015.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.