Månadsbrev november 2021

Oktober blev en bra månad för ABC AF-studien! Vi ser att flera deltagande enheter har kommit igång fint efter pandemin och välkomnar åter t ex Sophiahemmet, Stockholm Heart Center och sjukhusen i Jönköping, Lidköping, Varberg, Halmstad, Danderyd och Trollhättan. Patientrekryteringen går totalt sett allt bättre och vi har haft konstruktiva och trevliga start- och omstartsmöten med flera deltagande enheter som vi vet nu ligger i startgroparna.

Den oberoende säkerhetskommittén sammanträdde den 27 okt och rekommenderar att studien ska fortsätta som planerat! De var positiva till att vi senaste halvåret lyckats rekrytera fler äldre och multisjuka patienter med permanent förmaksflimmer och uppmuntrar fortsätta med detta. I den gruppen kan riskbaserad skräddarsydd behandling ge särskilt stor nytta.

Behöver ni ytterligare stöd från studieledningen? Hör av ser så försöker vi hjälpa till så mycket det går. Vi kommer gärna och hälsar på er!

Patientrekrytering

Vi ser med glädje på månadens rekrytering. Under oktober inkluderades 130 patienter i studien. Totalt är det nu 2255 inkluderade patienter. Flera sites har denna månad passerat milstolpar som belönas med fika och tårtor. Bl.a. har Halmstad har tagit in sin 50:e patient och både Sophiahemmet och Karolinska har rekryterat sina 150:e patienter.

Vi välkomnar Kalmar och Eskilstuna in i studien och 35 kliniker är nu aktiva i studien.

I figuren nedan visas inkluderingen de senaste fyra veckorna. Örebro och Danderyd toppade rekryteringstakten med 16 respektive 11 patienter, imponerande!

 

Rekrytering per månad v43 2021 10 31

Klinikinformation

Den senaste tiden har det förekommit enstaka incidenter med hemolyserade blodprover vilket leder till fördröjd behandlingsrekommendation för patienten då provet måste tas om. Vi rekommenderar att man i möjligaste mån använder vacutainer eftersom provtagning med venflon kan leda till ökad risk för hemolys.

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se Där kan du bland annat hitta  vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,

Studieledningen

 

Studieledningen

 

novemberbild